Nit Khair Manga by Ram Sampath, Sona Mohapatra
Ram Sampath, Sona Mohapatra