Gurlej Akhtar, Sarthi K
Asees Kaur, Gurlej Akhtar
Gurlej Akhtar, The King
Gurlej Akhtar, JD Gill
Gurlej Akhtar, Harpreet Dhillon
Gurlej Akhtar, Inder Beniwal
Gumnaam, Gurlej Akhtar
Gurlej Akhtar, Harjot
Amar Arshi, Gurlej Akhtar
Bai Brar, Gurlej Akhtar
Gurlej Akhtar, Khazala